Čerpáme finanční příspěvek EU - Snížení energetické náročnosti budov

Naše společnost čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti budov B1 a B2 společnosti ZOMAplast s.r.o.“ (Reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002553), který je spolufinancován z Evropské unie, konkrétně z programu Úspory energie (OPPIK). Cílem projektu je výměna oken a zateplení stropů u objektů B1 a B2 a modernizace osvětlení pomocí světelných zdrojů LED v objektech společnosti ZOMAplast s.r.o. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti těchto dvou objektů.