25-té výročí založení firmy

Před 25 lety byl založen jako 100%-ní pokračovatel Závodu PLASTY, Přerovských Chemických Závodů. Do vznikající s.r.o. ZOMAplast přešla i část pracovníků v „chemičce“ končících výrob hnojiv.

Významné milníky čtvrt stoleté historie

Založení firmy 17. 7. 1992 odkoupením Závodu PLASTY a v témže roce velká exportní zakázka vakuových filtrů titanové běloby do Číny.Povodeň 7. – 10. 7. 1997 Povodeň, to bylo hlavně množství bahna, utopeny všechny stroje, automobily, počítače, archív…Založení první dceřiné firmy PRESTu Přerov, a.s. v roce 2000, odkoupením 100 % jejich akcií od PRECHEZY Přerov. Hlavní činností této společnosti byla a je strojírenská výroba. Tato akvizice byla dobrým krokem.Založení dceřiné firmy ChemResistEurope, s.r.o. v roce 2003 Praha jejím odkoupením od anglické firmy ChemResistGroup, ltd. Firma byla v roce 2005 přestěhována do ZOMAplastu v Přerově. Tento krok byl pro další směr vývoje firmy rozhodující.  Zejména odkoupení technologického zařízení pro navíjení rour a neméně důležité know-how pro výrobu absorpčních zařízení. Během dalších let se nám podařilo s Angličany udržet přátelské vztahy, důležité pro vývoj společné technologie.Založení dceřiné firmy PROFIPLAST o.o.o. Sumy v roce 2007. Šlo o společný podnik s místním partnerem. Zahájení privatizace na Ukrajině se zdálo vhodným prostředím pro expanzi. Velké průmyslové podniky však oficiálně v podstatě neprivatizovali a proto byla akvizice po 4 letech ukončena, 50 % podíl odprodán ukrajinskému partnerovi.Marketingový vývoj

Výrobková základna byla zpočátku velmi široká - tlaková vodovodní potrubí, kanalizace, fóliové izolace, díly pro cukrovary, JZD, chemické potrubní řady v rámci údržby pro PRECHEZU apod.


 

Plastové nádrže, jako hlavní výrobek, se vyvíjely postupně, v souvislosti s dostupností materiálů. Nádrže jsme vyráběli výhradně z desek. Námi vyvinuté stroje a přípravky pro jejich svařování (karusel, svařovací konzoly…) nám vedle masivních a na pohled důvěryhodných svarů umožnili nádrže stále zvětšovat. Se zavedením technologie vinutých plášťů rychle rostla velikost nádrží, „tlustý“ plášť umožňoval jejich použití při vyšších teplotách, kvalitní typy výchozího granulátu použití nádrží pro chemikálie velmi agresivní. Zároveň tato technologie umožnila aplikaci pevně kotvených vnitřních výstelek, zejména z drahých materiálů.Absorbéry a absorpce zaujímají samostatnou kapitolu zařízení. Jsou komplexnějším výrobkem – skrývá se v nich více zařízení, které je třeba sladit k ideální funkčnosti. Během posledních 10 let se nám podařilo stát se pojmem nejen v nádržích, ale i absorpcích a v obecné rovině zachycování exhalací plynných, kapalných i prašných.Technologické celky jsou pak logickým pokračováním souborů zařízení: chemická hospodářství, mořírny, neutralizační stanice, pilotní jednotky…Přidaná hodnota je zde vysoká, projektem počínaje.

Kvalita – u nás rovná se stručně a jasně - „Bezpečnost a výdrž“ - pro chemii nutné zaklínadlo. Porucha našeho zařízení by znamenala většinou nějakou havárii, zamoření, škodu na životním prostředí a podobně. Dalšího rozvádění asi není třeba.

Kvalitou je pro nás odbornost, znalost norem, znalost technických souvislostí, pečlivost při výrobě a zodpovědnost.