Nádrže

Nádrže, vyrobené z termoplastů jsou určeny převážně pro roztoky agresivních chemických kapalin, odpadní vody, kapalná hnojiva i pitnou vodu. Podstatnou výhodou plastových nádrží jsou téměř nulové náklady na údržbu při vysoké životnosti zařízení.

ZOMAplast je jediným českým výrobcem homogenních plášťů zásobních a procesních nádrží. Jedná se o techniku spirálního navíjení, která zaručuje oproti technologii skružování z desek větší bezpečnost provozu, protože nemá svarové spoje. Technologie umožňuje také navíjení nosného plastu na chemicky odolnější výstelku.

Hlavní výhody spirálně vinutých nádrží:

 • Moderní a spolehlivá technologie výroby
 • Plynulá rozměrová řada průměrů nádrží
 • Neomezená tloušťka pláště oproti vrstveným plášťům z desek
 • Vysoká projektová životnost nádrží, až 50 let (dle statického výpočtu) oproti nádržím z laminátu
 • Bezpečné skladování i vysoce agresivních médií, jako jsou např. koncentrovaná H2SO4, NaOCl, HNO3, organická rozpouštědla apod.
 • Odolnost vůči vyšším teplotám, daná tloušťkou pláště v kombinaci s nízkou tepelnou vodivostí plastů
 • Nízká tepelná vodivost dovoluje vynechat tepelnou izolaci nádoby

 

Základní materiálové provedení:

Materiál Max. teplota média
PE-HD: PE-80, PE-100 80 °C
PP-H, PP-B 115 °C
PVDF 140 °C

 

Velmi využívané jsou také kombinace plášť /výstelka:

 • PP/PVDF
 • PP/E-CTFE
 • PP/PFA
 • PP/ FEP

Výstelka je se základním plastem pevně spojena (natavena přes skleněnou tkaninu).

Dalšími vrstvami bývá také vnější stínění, barva či vodivá vrstva:

 1. Výstelka
 2. Nosný plast
 3. UV stabilizace, elektrická vodivost, barva

Konstrukční provedení plastových nádob a jejich výroba jsou v souladu především s ČSN EN 12 573 (Stabilní beztlakové nádoby z termoplastů) a DVS (Směrnice německého spolku pro svařování termoplastů).

U zvláštních případů využíváme výpočtové programy, které v uvedených normách nemají oporu – byly vytvořeny na Fakultě Plastikářské Technologie UTB Zlín.