Absorbéry

Absorbéry

  • Navrhováním a výrobou absorpčních jednotek a odlučovačů je ZOMAplast řadou úspěšných referencí znám.
  • Z hlediska principu vypírky převažují absorbéry náplňové a Venturiho, dále také proudové, pěnové, sprchové a injektory.
  • Náplňové absorbéry (skrubry) čistí odsávaný plyn vypírací kapalinou. Náplň tvoří sypaná absorpční tělesa, nebo je náplň stacionární (strukturní). Používají se pro odplyny bez pevných částic.
  • Proudové a Venturi absorbéry vedle vlastní absorpce odstraňují i prach a často horký plyn ochlazují. Jejich uspořádání vypírky je souproudé, vertikální, v případě ejektorů častěji horizontální. Ejektory můžou vytvořit značný podtlak a nahradit odsávací ventilátor.
  • Náš projekt absorpce zahrnuje vždy celý absorpční systém: návrh typu absorbéru, návrh sorbentu i návrh způsobu likvidace vyčerpaného sorbentu.

Výstupní plyn je vždy pod limitem povolených exhalací.

Libovolná velikost a tloušťka materiálu

Libovolná velikost a tloušťka materiálu

DN až 6 m / tloušťka až 15 cm

I pro vysoce agresivní média

I pro vysoce agresivní média

Jako jsou např. konc. H2SO4, NaOCl, HNO3.

Spolehlivost a výdrž

Spolehlivost a výdrž

Projektová životnost až 50 let

Bezezbytku recyklovatelný

Bezezbytku recyklovatelný

Malá uhlíková stopa