Absorbéry

Pro ochranu ovzduší čištěním průmyslových odplynů navrhujeme a vyrábíme systémy absorpční (vypírky), systémy adsorpční (s pevným sorbentem), pro úlety pevných částic systémy mokrého odprášení a odlučovače kapek.

Koncové vypírce někdy předchází odplynění kapalin desorpcí, parním, nebo horkovzdušným stripováním a následná absorpce.

Náš projekt absorpce zahrnuje vždy celý absorpční systém: návrh typu absorbéru, návrh sorbentu i návrh způsobu likvidace vyčerpaného sorbentu.

Absorbéry samotné jsou téměř vždy balenými jednotkami s čerpadly, ventilátory a systémem měření a regulace.

Havarijní vypírka jedovatých plynů. Havarijní vypírka jedovatých plynů.

Základními dodávanými typy absorbérů jsou:

Náplňové pračky se stacionární nebo s pohyblivou náplní (TCA), pěnové pračky, mlžné pračky, kloboučkové kolony, Venturiho a proudové trubice.

Z hlediska uspořádání proudu plynu vyrábíme absorbéry stojaté nebo ležaté.

Pro minimalizaci obsahu prachu v odplynu před vypírku umisťujeme suché, nebo zastřikované cyklony. Pro minimalizaci obsahu prachu v odplynu před vypírku umisťujeme suché, nebo zastřikované cyklony.
 

Miniaturní prací systémy jsou využívány jako pračky laboratorní. Maximální rozměry pak představují např. bakteriální BIO - filtry

Pro všechny dále uváděné typy vypírek disponujeme programy pro výpočet pneumatiky, hydrodynamiky a pro známé chemisorpce i chemickou stechiometrií.