• Základní chemie
  chemikálie, pigmenty, barviva, hnojiva, agrochemie, stavební hmoty
 • Vodní hospodářství
  vodárny, čistírny odpadních hmot, neutralizační stanice
 • Energetika
  úpravny vod, dávkování chemikálií
 • Hutnictví
  mořírny, vypírka odplynů, eloxování, fosfatizace
 • Petrochemie
  chemické předúpravy
 • Odpadové hospodářství
  rozpouštění odp. kovů, rozklad PET odpadu