Technologické nádrže

Technologické nádrže

Technologické nádrže

  • Sem řadíme reaktory, ředící a rozpouštěcí nádrže, mořící a jiné vany pro povrchové úpravy.
  • Válcové reaktory mívají kónická dna, k vybavení patří míchadla, topné a chladící registry, aerační a rozprašovací systémy.
  • Míchadla, většinou plastová navrhujeme i vyrábíme v široké škále typů.
  • Mořící, galvanizační vany bývají vybaveny podobně, jako reaktory. Systém míchání a často i ohřevu bývá pomocí injektorů.
Libovolná velikost a tloušťka materiálu

Libovolná velikost a tloušťka materiálu

DN až 6 m / tloušťka až 15 cm

I pro vysoce agresivní média

I pro vysoce agresivní média

Jako jsou např. konc. H2SO4, NaOCl, HNO3.

Spolehlivost a výdrž

Spolehlivost a výdrž

Projektová životnost až 50 let

Bezezbytku recyklovatelný

Bezezbytku recyklovatelný

Malá uhlíková stopa