Technologické celky

Chemickým hospodářstvím rozumíme linku stáčení, skladování a dávkování chemikálií, společně s odsáváním pachů a vypírkou odplynů vznikajících při těchto činnostech.

Základním hlediskem pro návrh a projekt chemického hospodářství je dle motta naší firmy „SPOLEHLIVOST A VÝDRŽ“ - bezpečnost všech článků chemických hospodářství, násobné jištění všech potenciálních nebezpečí, zejména dopadu na životní prostředí.

V „prvním vybavení“ chemického hospodářství jsou rovněž osobní ochranné prostředky, bezpečnostní sprchy a kontejnery na kontaminovaný odpad.

Podstatnou výhodou plastových zařízení je minimální uhlíková stopa při výrobě a zejména při likvidaci recyklací (roztavením a opětovným použitím).

Jako provozní soubory a procesní jednotky nejčastěji dodáváme kompletní jednotky:

 • Ředění kyseliny sírové
 • Rozmíchávání louhu sodného
 • Ředění chlornanu sodného
 • Příprava vápenného mléka
 • Rozmíchávání flokulantů a koagulantů

Směšovací systémy realizujeme často jako cirkulační se základní jednotkou statický směšovač, nebo injektor či směšovací dýza.

Pro výzkumná pracoviště ústavů, chemických podniků a vysokých škol vyrábí ZOMAplast kompletní zařízení poloprovozů a experimentálních pracovišť.

Možnosti pilotních sestav:

 • Nádoby s míchadly, ohřevem či chlazením
 • Provedení nádob tlakové i beztlaké
 • Dávkovací a ředící jednotky
 • Poloprovozní digestoře
 • Laboratorní pračky odplynů
 • Automatické neutralizátory odpadních roztoků