Technologické celky

V souladu s požadavky velkých odběratelů, u nichž byla například redukována oddělení investic a nakupují jednotky „na klíč", nabízíme větší technologické celky – Balené jednotky, Provozní soubory, Výrobní jednotky nebo Pilotní jednotky.

Návrhu předchází většinou projekt chemický:

  • moření, leptání
  • neutralizace, chemisorpce
  • ředění, rozmíchávání
  • směšování apod.

Projekt je poté „osazen" zařízením, z velké části námi vyráběným, sestaven na místě a zprovozněn.

Všechny uvedené fáze řídí a provádí naši technici.