ZOMAplast, s.r.o.

Vznikl privatizací závodu Plasty, akciové společnosti Precheza Přerov a navazuje tak na tradici výroby zařízení z konstrukčních termoplastů z počátku 70. let, kdy původně potrubářská dílna začala vyrábět nádrže z polypropylenu.

Po revoluci v 90. letech, kdy se postupně do ČR dostávaly nové technologie a materiály, se společnost rozrostla jak svým výrobním programem, tak i výrobními kapacitami. Vedle chemických a farmaceutických podniků se odběratelem staly železárny (mořírny) a elektrárny (chemické úpravny vody). Výrobní společnost se postupně stala dodavatelem větších technologických celků.

Od roku 2003 jsme jediným tuzemským výrobcem homogenních spirálně vinutých velkoprůměrových rour používaných zejména na výrobu zásobních nádrží a procesních nádob.

V rámci dodávek investičních celků zabezpečujeme celou linii: návrh, projekt, technickou dokumentaci, výrobu, montáž a oživení celku u provozovatele.

Nabízíme zařízení s životností, dokladovanou uznávanou normou, výpočtem i „historickou\\\" referencí.

V roce 2000 odkoupil ZOMAplast akcie strojírenského závodu PREST Přerov a.s., jehož se stal 100 %-ním vlastníkem. Dceřiná společnost orientuje svůj výrobní a kompletační program především do chemického strojírenství, energetiky a petrochemie. Spolupráce mateřské a dceřiné firmy je dosti úzká, jsme vzájemnými subdodavateli.

Celých 30 let existence má ZOMAplast stejné vrcholové vedení, stejné jednatele.