Absorbéry
Stáčecí pračky, ejektory

Stáčecí pračky je název pro absorpční jednotky, které odsávají a vypírají odplyny ze stáčení chemikálií.

Používají se především pro silně páchnoucí těkavé látky jako čpavek, chlorovodík, chlornan. Z organických látek pak rozpouštědla a alkoholy. Provedení je buď odsávací ejektor s pračkou např. pro stáčení cisteren do zásobníků – foto vlevo, nebo pračka s odsávacím ventilátorem např. pro stáčení do kontejnerů.

 

Ejektory jako dávkovací jednotky CHUV (bez dávkovacího čerpadla), nebo směšovače kapalin s plynem např. chlor s louhem (výroba chlornanu) vyrábíme na míru pro daný poměr chemických látek.