Vypírka exhalací odpadní vodou – Ekologická investice

Ačkoliv Precheza Přerov splňuje všechny legislativní požadavky emisí do ovzduší, je v našem a obecném zájmu i nadále co nejvíce snižovat zbytková množství oxidů síry v odpadních plynech z výroby železitých pigmentů. Jako nejvhodnější řešení se jevila instalace mokré vypírky pomocí drahého louhu. 

Nakonec se podařilo efektivně využít našich vlastních odpadních vod.

Techničtí pracovníci PRECHEZY se popasovávali s otázkou, zda existuje levnější a dostupnější sorbent. V archívu zjistili, že v průběhu 80. let bylo v naší společnosti experimentováno s katalytickou oxidací SO2 pomocí trojmocného železa, resp. vodného roztoku síranů železa. Tato technologie ve světe téměř není využívána, protože nikdo běžně nemá k dispozici dostatečné množství takových síranů.

A právě odpadní vody z technologie výroby železitých červení jsou velmi slabě kyselé a obsahují námi potřebnou koncentraci síranů železa v objemu více něž dostatečném. Takže najednou tu byla velmi elegantní myšlenka – vzít něco, co doposud nemělo žádný užitek, a využít to jako účinný sorbent na záchyt oxidu siřičitého. Provedené experimenty v laboratoři i na provoze prokázaly, že je toto řešení opravdu funkční.

Ve spolupráci s firmou ZOMAPLAST se podařilo navrhnout velkou náplňovou absorpční věž usazenou na cirkulační nádrži. Před nepřízní počasí chrání zařízení hala z izolačních sendvičových panelů.

Zařízení je v trvalém provozu od 9. října tohoto roku a výsledkem provozování je významné snížení emisí oxidů síry do ovzduší o 80 až 90 % z původních hodnot, což ještě značně předčilo naše původní optimistické vyhlídky.