Nádrže
Reaktory, míchadla

V případě reaktorů jde o nádoby exponované většinou za zvýšené teploty, tlaku, často vakua, vybavené systémem míchání, topnými nebo chladícími registry, systémem rozprašování kapaliny či její aerace a dávkováním přísad. Příslušenstvím také bývá odtahový systém s vypírkou odplynů a různá instrumentace čidly měření a regulace.

Teploty a tlak

U reaktorů zejména se využívá nízké tepelné vodivosti plastů. Technologie navíjení větších tlouštěk pak umožňuje provozování nádob za vyšších teplot než je obvyklé:
PP-H až 130 °C, PE-100 až 90 °C. Povrchová vnější teplota silné stěny reaktoru je výrazně nižší. Izolace nádoby je v těchto případech spíše na závadu. Přetlaku lze tlustou stěnou čelit snáz, než podtlaku, kde hrozí „boulení". U plastů, které více tečou (creep) je nutno brát v úvahu časový faktor průběhu zatížení.

 

Vývojem a výrobou plastových míchadel pro těžká korozní prostředí a z hlediska vlastností materiálu pro často extrémní teplotní zatížení se ZOMAplast zabývá více jak 20 let.

Vyrábíme téměř všechny typy vertikálních míchadel:

 1. lopatková
 2. vrtulová
 3. kotvová
 4. turbínová
 5. rámová
 6. šroubová
 

Trendem jsou míchadla více etážová s tvarovanými lopatkami, vysokou účinností při nízkém příkonu.

Míchací systém navrhujeme podle vlastností kapaliny, suspenze apod. vždy komplexně:

 • typ míchacího členu
 • počet etáží míchadla
 • poloha v nádrži (šikmé, excentricky uložené)
 • patní ložisko či stabilizační kruh
 • otáčky
 • typ míchacích zarážek
 • typ ucpávky
 • příkon a typ pohonu
 
 
 

Čtyřetážové míchadlo hrubých suspenzí