Nádrže
Uskladňovací nádrže - Ležaté a podzemní

Horizontální válcové nádrže mají z projekčního a výrobního hlediska některé zvláštnosti.

Jsou vždy poměrně silnostěnné a ležatý válec je tvarově fixován proti zploštění dané tečením materiálu.

Rozměry nádrží:

  • Maximálním běžným průměrem je 3 600 mm, délka až 12 000 mm.
  • Délka nádrží je dána spíše možností osové roztažnosti nádrže. Je tedy častěji omezena u nádrží podzemních (zasypaných), kde bývá do 6 000 mm, tedy objemu do 60 m3.
  • Pro vyšší podzemí skladované objemy vzájemně propojíme více nádrží.
  • Provádí se např. u velkých retencí pro zádrž přívalových vod
 

Podzemní zásobník peroxidu, stáčecí místo