Technologické celky
Neutralizační stanice

Projektujeme vápenné, louhové a kyselinové neutralizace pro chemické podniky, mořírny železáren a galvanoven.

Projekt vychází z požadovaného chemismu, rychlosti neutralizace a výstupních parametrů – limitů.

Neutralizační reaktory jsou často dvouplášťové s indikací poruchy těsnosti.

Neutralizaci škodlivin je třeba provádět selektivně, zejména pokud se liší typově vč. rozdílů biologických.

Neutralizační stanice farmaceutického podniku Neutralizační stanice farmaceutického podniku

V případě možnosti úniku toxických plynů jsou jednotky vybaveny několika vzájemně nezávislými okruhy čidel.

Neutralizace toxických plynů Neutralizace toxických plynů