Technologické celky
Poloprovozy, pilotní jednotky

Pro vysoké školy, výzkumné ústavy, chemické podniky a další vyrábí ZOMAplast kompletní zařízení poloprovozů a dalších experimentálních pracovišť.

Možnosti pilotních sestav:

  • Nádoby s míchadly, ohřevem či chlazením
  • Provedení nádob tlakové i beztlaké, i pro teploty nad 150 °C
  • Dávkovací a ředící jednotky
  • Poloprovozní i laboratorní digestoře
  • Laboratorní pračky odplynů
  • Neutralizátory odpadních roztoků

Nejčastěji používané materiály: PVDF, FEP, PFA, E-CTFE, PTFE, PP

 
Experimentální mořírna/anodizační eloxovna/galvanizovna Experimentální mořírna/anodizační eloxovna/galvanizovna