Technologické celky
Rozpouštění, ředění, směšování

Dávkovací jednotky kyselin, louhů, koagulantů zahrnují nádobu pro ředění chemikálií nebo rozpouštění sypkých chemikálií, viskózních flokulantů i dispergačních činidel. Dávkovací panel bývá umístěn přímo na zásobníku koncentrované chemikálie.

Je-li třeba dávkovat již zředěný roztok, je dávkovací jednotce většinou předřazen statický směšovač.

Ředící jednotky jsou využívány především k ředění viskóznějších koncentrátů – koagulanty, flokulanty a zejm. koncentrované kyseliny sírové. V případě H2SO4 je proces ředění závislý na jeho uchlazení. Chladící jednotka je z PVDF, E-CTFE, PFA.

 
Ředící jednotka kys. sírové

Ředící jednotka kys. sírové

Směšovací systémy

ZOMAplast je výrobcem statických směšovačů kapalina/kapalina, kapalina/plyn i statických směšovačů plynů. Pro syntetické směšování kapalin bývá předřazen směšovací injektor.

Směšovací injektor Směšovací injektor

Ve výrobním programu máme plastové šneky různého určení:

Směšovací šnek celulózy Směšovací šnek celulózy
Dávkovací šnek chemických kalů Dávkovací šnek chemických kalů