Nádrže
Inspekce, servis

Plastové nádrže mají během své expozice v některých chemických prostředích sníženou životnost, přesto normy dovolují jejich použití. Po určité době jsou proto předepsány inspekční prohlídky.

Vlivů je však více – povětrnostní stárnutí některých plastů, expozice za trvale vysokých teplot, vibrace a jiná přídavná napětí.

ZOMAplast disponuje „historickými" referencemi, už z počátku 70-tých let, kdy nynější technici s aplikací plastů začínali. Dokumentačně vede i historii některých zařízení, zejména míchadel a provádí také inspekční prohlídky nádob.

Interval inspekčních prohlídek stanovuje zákon č. 254/2001 a násl. Základním intervalem je 5 let od uvedení do provozu.

U nádob s vysokým chemickým vlivem kapaliny se po dosažení projektové (výpočtové) životnosti interval zpravidla zkracuje.